Ønsker du som leder å øke dine ansattes engasjement, produktivitet og trivsel på jobben?

Ønsker du som leder å øke dine ansattes engasjement, produktivitet og trivsel på jobben?

 

Nyeste forskning inne positiv psykologi viser at der er en sterk sammenheng mellom bruk av styrker og engasjement, produktivitet og trivsel på jobben!

-Visste du at ansatte som får bruke styrkene sine mye i arbeidet sitt, har 18 ganger så høy sannsynlighet for å blomstre/trives på jobben sin?

– Og at i organisasjoner hvor arbeidere har en mulighet til å «gjøre hva de gjør best hver dag», er produktiviteten en og en halv ganger større enn i normale organisasjoner?

Spennende ny forskning viser også at ansatte som blir bevisste sine styrker, har 9 ganger så stor sannsynlighet til å blomstre på jobben enn de som ikke er klar over sine styrker!

Og ansatte som blir gitt feedback på sine styrker føler signifikant større engasjement og er mer produktive på jobben enn personer som blir gitt feedback på sine svakheter.

Positiv psykologi er det vitenskapelig forankrede studiet og forskning om blant annet styrker som setter individ, organisasjoner og samfunn inn i en tilstand av «thrive»; en slags positiv tilstand hvor både ytelsen og trivselen blomstrer, vokser og har framgang.

Ønsker du å lære mer om den nyeste forskningen om styrker og positiv psykologi, er kanskje det 6 ukers lange onlinekurset i positiv psykologi for ledere, coacher, HR, konsulenter,- eller for deg som bare  har lyst og interesse for å lære deg noen konkrete og praktiske verktøy for å skape positiv endring i eget, andres, i team og organisasjoners liv,- noe for deg!

Her blir du lært av internasjonale og høyt kvalifiserte professorer og foredragsholdere. Feks Dr. Fatemi fra Harvard University, Dr. Paula Robinson fra Positive Psychology Institute i Australia eller Dr. Ørsted fra masterstudiet i Positiv Psykologi i Danmark.  Nytt kurs starter 4.mars 2017

Les mer på www.positivechange.no