Badge-nytt-kurs-28-mars-2019
NYHET!

SERTIFISERINGSKURS I POSITIV PSYKOLOGI FOR SKOLEN!

For lærere, rektorer, PPT, rådgivere, spesialpedagoger og andre ansatte i skoleverket


NYHET I NORGE!

Certificate i Positive Education- 3 ukers online-kurs!

For Lærere, Rektorer, PPT, Rådgivere, Spesialpedagoger m.fl.

Lær å bruke forskningsbasert positiv psykologi overfor dine elever, din klasse og din skole!

Lær å finne og bruke styrker for å øke trivsel, engasjement og produktivitet!

Lær elever å utvikle et growth mindset og lær om den siste hjerneforskningen ifht læring og motivasjon!

Lær hvordan og hvorfor du skal bygge positive emosjoner og hvordan øke elevers og læreres wellbeing i skolehverdagen!

badge

Møt vår kursholder

Få undervisning direkte utarbeidet og tilrettelagt av en tidligere førsteamanuesis i pedagogikk med doktorgrad i positiv psykologi og ledelse!

Merethe-profil-667x501

Dr. Merethe Drønnen-KURSLEDER

Ph.D. i Positiv Psykologi og Ledelse. Internasjonal Keynote speaker. Eier, leder, og underviser Positive Change Norge og International. Deltids ass.professor i motivasjon, læring og ledelse. Motivator, forfatter.

Dr. Merethe Drønnen er keynote speaker, sist på the 17th World Summit of Positive Psychology and Psychotherapy May 1-3 2017, Toronto, Canada. Hun har jobbet som førsteamanuensis ved Høyskolen i Volda og undervist i motivasjon, utviklingspsykologi, læring og ledelse. Siden august 16 jobber Merethe i stilling som Managing Director/ faglig ansvarlig og underviser hos Positive Change, mens hun jobber deltid som ass.professor. Merethe har en doktorgrad i positiv psykologi og ledelse fra School of Business and Leadership, Regent University, Virginia Beach, U.S.A. I tillegg er hun utdannet Cand.Paed., et 6,5 års fulltidsstudium i pedagogikk, psykologi og ledelse fra Universitetet i Oslo, samt har Bedriftsutvikling fra Handelshøyskolen BI.

Merethe har jobbet mange år som personalsjef og pedagogisk-psykologisk rådgiver, og har vært en taler og arrangør av mange konferanser innen temaene ledelse, motivasjon og utvikling. Hun har også talt og presentert forskning på flere internasjonale konferanser innen positiv psykologi.

Merethes store passion er å hjelpe mennesker og organisasjoner til å finne sine styrker og å være fasilitator til at de får en reell positiv endring.

Merethe er også forfatter av boken PowerUP!, som handler om å fjerne begrensende tankemønstre slik at mennesker kan tenke kraftfulle tanker om seg selv og sine muligheter.

Fra Media


Hva er positiv psykologi og positiv Education?

Positiv psykologi skiller seg fra andre tiltak og teknikker ved at den er forskningsbasert og dermed vitenskapelig bevist!

PP forskning viser umiddelbare positive effekter på relasjoner, konflikt, mental helse og akademiske resultater!

Positiv Education er positiv psykologi direkte rettet mot skolesektoren!

Et sertifikat i Positiv Education gir deg en innføring i hva er og hvordan du kan legge til rette for bruk av positiv psykologi i skolen!

CPE-10All kunnskap som Positive Change formidler, skal være basert og forankret i ny og aktuell vitenskapelig forskning,- enten fra egen eller framtredende forskeres forskning innen de respektive fagfeltene.

Positive Change henter og forankrer sin kunnskap fra nyeste og mest aktuelle forskning innen positiv psykologi, kognisjons- og motivasjons-forskning, ledelse, hjerneforskning og nevrovitenskap, pedagogikk m.m.

En av Positive Change’s styrker er evnen til å omforme forskning til enkel og lett forståelig hverdagsspråk, kombinert med utforming og formidling av enkle og konkrete teknikker for å iverksette endring.  Enten det er i individet eller eleven, i klasserommet, skolen, i coaching, i teamet, eller i organisasjonen.


Laptop, cellphone and other business objects on workplace
Kurset er online og varer i 3 uker.

Hver uke i løpet av kurset får du tilsendt ny og spennende undervisning med refleksjonsoppgaver og konkrete verktøy som du umiddlebart kan ta i bruk i din arbeidshverdag; overfor deg selv, dine elever og i klasse-og skolesituasjonen.

I løpet av kurset er det ett live webinar med blant annet Q&A, hvor Merethe Drønnen svarer på forhåndsinnsendte spørsmål fra deltakerne. Etter fullført kurs får du tilsendt Certificate of Positive Education- CPE™.

Kursdeltakelsen er individuell og kan ikke deles med andre. Gode rabatter for flere fra samme bedrift. Du beholder tilgang til kurset online i 4 måneder.

Portrait of young female looking at camera while checking proficiency test
Hva du får ved å delta på kurset:

– Både personlig og profesjonell utvikling!

-Du får lære praktiske og nyttige teknikker som du kan ta i bruk i din daglige praksis!

– Du får et kurs som er utviklet av høyt kvalifisert ekspert med doktorgrad i positiv psykologi og ledelse, og som har undervist i Positive Education på masternivå på Universitet og Høyskole!

Du får vitenskapelig forskning omgjort til lett forståelig hverdagsspråk!

Image of two confident businesswomen working with touchpad in office
Hvem passer kurset for?

Kursets hovedmålgruppe er LÆRERE, REKTORER, PPT-ANSATTE, RÅDGIVERE, SPESIALPEDAGOGER OG ANDRE SOM JOBBER I SKOLESEKTOREN. Kurset passer imidlertid også for andre som er interessert i å kvalifisere seg i positiv psykologi til bruk i skolen, og som ønsker å lære om den nye positive psykologien,- og hvordan man konkret iverksetter positive tiltak i en skolesetting.

Om innholdet i kurset
What+is
Uke 1 – Om Positiv Psykologi og Positive Education

Om positiv psykologi og praktisk utøvelse i både eget liv og i flere kontekster. Hva er positiv psykologi for skolen, og hvorfor har dette i rekordtid blitt så populært for skolen i mange land? Hvordan kan man med enkle grep legge til rette for økt trivsel, ytelse og samhold?

A schoolboy studying in class
Uke 1 -Flourishing, well-being og positive emosjoner i skolen

Hvordan konkret legge tilrette for at elevene -og de voksne-øker tilstedeværelsen av positive emosjoner som glede, takknemlighet, håp og inspirasjon, og hva viser vitenskapen om den positive linken mellom tilstedeværelsen mellom disse positive emosjonene og produktivitet, karakter, helse og skoleklima?

grunge-colorful-tree-vector-illustration_MkxYQrLd_L (2)
Uke 2 – Growth mindset

Hva er et fixed og et growth mindset?
Hvordan utvikle et growth mindset i skolen? Lær forskningsbaserte konkrete teknikker som du umiddelbart kan bruke.

medical_110001524-011314int
Uke 2 – Hjernen og læring

Hvordan fungerer hjernen og sinnet ifht læring, motivasjon og ytelse?
Få kunnskap om den siste spennende hjerneforskningen og teorier om læring og motivasjon.
Lær hvorfor og hvordan positiv psykologi er så viktig i  skolen!

shutterstock_275929943
Uke 3- Styrker og dyder

Hva er styrker, dyder og signaturstyrker? Personer som kjenner, bruker og får tilbakemelding på sine personlige styrker i hverdagen har økt engasjement og produktivitet, høyere gjennomsnittskarakterer og færre fraværsdager! Lær hvordan du som lærer eller skoleleder kan finne, bruke og utvikle styrker og potensiale hos elever- og ansatte!

Businessman using laptop in headphones over gray background
Uke 3 – Live Questions & Answers- Webinar

Her sender du inn spørsmål på forhånd, som blir besvart i en live Webinar-sending av Dr. Merethe Drønnen, Ph.D.

HVA VÅRE TIDLIGERE KURSDELTAKERE SIER OM KURSENE VÅRE:

Påmelding skjer  ved å sende en mail til post@positivechange.no

Rabatt for flere deltakere fra samme bedrift (ta kontakt). Mulighet for å dele opp betalingen i to.

Oppstartsdato og pris:

Oppstart kurs er 28. mars 2020 og varer i 3 uker

NÅ: PRIS! på kun  kr. 2.995,-

badge
Kursbrosjyre
CPE-09-01

Etter fullført kurs får du tilsendt

Certificate of  Positive Education – CPE™.