GRAND-OSLO-15.MAI 2017
NYHET!

SERTIFISERINGSKURS I

POSITIV PSYKOLOGI

For ledere, coacher, HR-ansatte, konsulenter, m.fl.


NYHET I NORGE!

Sertifiseringskurs i positiv psykologi – 6 ukers online-kurs!

For Ledere, HR-ansatte, Coacher, Konsulenter m.fl.

Lær å bruke forskningsbasert positiv psykologi overfor ansatte, i endringsprosesser, i coaching, og ledelse av grupper og organisasjoner!

Finn og mobiliser ditt eget, dine medarbeideres eller klienters styrker og potensiale.

Lær å bygge positive holdninger og optimisme.

Lær å utvikle engasjement og positivt klima!

badge

Møt våre kursholdere

Disse dyktige universitets-nivå foreleserne underviser på CEPP-kurset!

fatemi-300x300
Dr. Sayyed Mohsen Fatemi

Ph.D. i Psykologi. Post-doctor i positiv psykologi ved det anerkjente Harvard University, U.S.A. Kjent keynote taler på internasjonale konferanser, forfatter.

Dr. Sayyed Mohsen Fatemi, psykolog og Ph.D., University of British Columbia, 2003, Post Doctorate, Harvard University, 2009-2013, jobber i dag i avdelingen for psykologi på Harvard University og jobber med mindfulness og dens psykologiske implikasjoner for tverr-kulturell, klinisk og sosial psykologi.

Han er en ofte publisert forfatter i anerkjente akademiske tidsskrift og har vært Keynote foredragsholder/taler ved mange internasjonale konferanser.

Han bringer mindfulness inn i sin psykologiske og terapeutiske intervensjoner og har utført trenings og coaching program for kliniske utøvere, praktikere og ansatte i bedrifter i Nord-Amerika og Europa. Hans publikasjoner opptrer i Springer, Wiley, Cambridge University Press og Oxford University Press og anerkjente faglige tidsskrift som APA’s Journal of Theoretical and Philosophical Psychology.

I tillegg til å  undervise på Harvard University, har han også undervist på avdeling for psykologi på University of British Columbia, Western Washington University, University of Massachusetts i Boston og University og Toronto.

Han forsker for tiden på kliniske implikasjoner av mindfulness for angst og stress mestring.

Merethe-profil-667x667
Dr. Merethe Drønnen

Ph.D. i Positiv Psykologi og Ledelse. Eier, leder, og underviser Positive Change Norge og International. Deltids ass.professor i motivasjon, læring og ledelse. Motivator, forfatter.

Dr. Merethe Drønnen har de siste to år jobbet som førsteamanuensis ved Høyskolen i Volda og undervist i motivasjon, utviklingspsykologi,  læring og ledelse. Siden august 16 jobber Merethe i stilling som Managing Director/ faglig ansvarlig og underviser hos Positive Change, mens hun jobber deltid som ass.professor. Merethe har en doktorgrad i positiv psykologi og ledelse fra School of Business and Leadership, Regent University, Virginia Beach, U.S.A. I tillegg er hun utdannet Cand.Paed., et 6,5 års fulltidsstudium i pedagogikk, psykologi og ledelse fra Universitetet i Oslo, samt har Bedriftsutvikling fra Handelshøyskolen BI.

Merethe har jobbet mange år som personalsjef og pedagogisk-psykologisk rådgiver, og har vært en taler og arrangør av mange konferanser innen temaene ledelse, motivasjon og utvikling. Hun har også talt og presentert forskning på flere internasjonale konferanser innen positiv psykologi.

Merethes store passion er å hjelpe mennesker og organisasjoner til å finne sine styrker og å være fasilitator til at de får en reell positiv endring.

Merethe er også forfatter av boken PowerUP!, som handler om å fjerne begrensende tankemønstre slik at mennesker kan tenke kraftfulle tanker om seg selv og sine muligheter.

Dr. Paula Robinson

PhD i Positiv Psykologi,  Eier,  leder og utøver i  The Positive Psychology Institute i Australia. Foreleser på Business School i positiv psykologi.

Dr. Paula Robinson er psykolog og  har en doktorgrad i Positiv Psykologi. Hun er også grunder og eier av the Positive Psychology Institute i Australia, som  bedriver utøvende oppdragsvirksomhet i organisasjoner, skoler og hos enkeltpersoner inne positiv og ordinær psykologi. Hun har utarbeidet og levert strategiske program innen positiv psykologi til den australske regjeringen, private firma, skoler m.m.

Hun holder keynote taler og foreleser på flere Universitet og Business School i Positiv Psykologi. Paula  har vært invitert til å forelese om sitt arbeid med skoler og organisasjoner over hele verden.

Du kan lese mer om Paula Robinson på www.positivepsychologyinstitute.com.au

frans-profil-667x667
Dr. Frans Ørsted Andersen

Psykolog, Ph.D., associate professor, underviser i masterstudiet i Positiv Psykologi ved Århus Universitet, DK, forfatter, foredragsholder

Frans Örsted Andersen er forsker (Ph.D.) på Danmarks institut för Pædagogik og Uddannelse (DPU) på Århus Universitet, hvor han også underviser på Masterstudiet i Positiv Psykologi.

Han jobber også mye med utdannelsesprosjekter.

Frans er utdannet psykolog og er i sin forskning opptatt av de psykologiske elementer i læring, pedagogikk og utdanning, fx opmerksomhet, engasjement, relasjoner, samarbeide og læringsstil men også av teori, begrep og metode fra den positiv psykologien: flow, mindfulness, karakterstyrker (”Character strengths”), positive emosjoner og coaching.

Frans er forfatter og har skrevet flere bøker om positiv psykologi og hans faglige arbeider er trykket i anerkjente nasjonale og internasjonale faglige tidsskrifter.

Frans er en anerkjent foredrags- og kursholder, og har presentert sitt arbeid på nasjonale og internasjonale faglige konferanser.

Nina Hanssen

Forfatter, grunder,  foredragsholder, journalist og Flow-ekspert.

Nina Hanssen f.1967, gründer, forfatter, foreleser, maratonløper og journalist. Bor med familien på Lørenskog.

Nina har gitt ut fire bøker om politikk, psykologi, pusteteknikker og løping. Boka «Flow i hverdagen-navigasjon mellom stress, kaos og kjedsomhet» som også er utgitt på dansk er pensum på mastergrad studiene i Positiv psykologi ved Aarhus universitet i Danmark. Nina er en populær foredragsholder og er aktiv i International Positive Psychology Association. Hun har holdt over 100 foredrag om flow i Norge og holdt foredrag to ganger på verdenskongressen i PP i USA . I juni 2015 holdt hun foredrag på IPPAs verdenskongress i Orlando om flow og clicking.

Nina er daglig leder og medgründer i FBI conference og driver også sitt eget firma www.flowcom.no

Gudrun-profil-667x667
Gudrun Snorradottir

Executive ACC Coach, HR konsulent, foredragsholder, Positiv Psykologi fasiltator.

Gudrun Snorradottir er en educator, HR konsulent, fasilitator og  executive ACC coach, som har praktisert Positiv Psykolologi siden 2009 som leder og og som konsulent.  Hun har en Positive Psychology diploma på Master-nivå fra University of Iceland.

Hennes nåværende arbeid er hos konsultentfirmat Nolta. Hun jobber i tillegg som en privat konsulent, executive Coach og underviser i workshops/foreleser innen  flourishing, kommunikasjon, verdier, styrker og hvordan lede med Positiv Psykologi som redskap.

Du kan lese mer om Gudrun Snorradottir pa www.nolta.is

Hva våre tidligere kursdeltakere sier om kurset:

«Jeg er kjempefornøyd med kurset! Dette kurset passer helt perfekt inn i verktøykassa mi».

Salgssjef, høst 2015.

«Jeg synes kurset er helt fantastisk, og gleder meg til hver ny forelesing!» 

Jurist, høst 2015

«Engasjerte og kompetente foredragsholdere. Jeg er godt fornøyd og ønsker å fordype meg enda mer innen positiv psykologi».

Kursdeltaker, høst 2015

«Jeg er veldig fornøyd med kurset! og jeg har kunnet ta i bruk mye av det jeg har lært umiddelbart!»

Coach, høst 2015

«Veldig bra at kurset var twistet på den måten at; selv om kursholderene prata om det personlige liv eller i jobb sammenheng så kunne man sette det inn i det motsatte.. Altså: det personlige til jobb og jobb til det personlige. GENIALT! Det gjør kurset også til noe for alle!!».

Kursdeltaker, høst 2015

«Veldig bra at alt er forskningsbasert. Veldig bra at det er folk som virkelig KAN dette og brenner for det!»

Kursdeltaker, høst 2015


Hva er positiv psykologi?

Positiv psykologi skiller seg fra andre selvhjelps-teknikker ved at den er forskningsbasert og dermed vitenskapelig bevist!

CEPP-09-01-1All kunnskap som Positive Change formidler, skal være basert og forankret i ny og aktuell vitenskapelig forskning,- enten fra egen eller framtredende forskeres forskning innen de respektive fagfeltene.

Positive Change henter og forankrer sin kunnskap fra nyeste og mest aktuelle forskning innen positiv psykologi, kognisjons- og motivasjons-forskning, ledelse, hjerneforskning og nevrovitenskap, pedagogikk m.m.

En av Positive Change’s styrker er evnen til å omforme forskning til enkel og lett forståelig hverdagsspråk, kombinert med utforming og formidling av enkle og konkrete teknikker for å iverksette endring.  Enten det er i individet, i coaching, i teamet, eller i organisasjonen.


badge
Kurset er online og varer i 6 uker.

Hver uke i løpet av kurset får du tilsendt ny og spennende undervisning med refleksjonsoppgaver og konkrete verktøy som du umiddlebart kan ta i bruk i din arbeidshverdag; overfor deg selv, dine ansatte og klienter.

I løpet av kurset er det ett live webinar med blant annet Q&A, hvor Merethe Drønnen svarer på forhåndsinnsendte spørsmål fra deltakerne. Etter fullført kurs får du tilsendt Certificate of Executive Positive Psycology- CEPP™.

Kursdeltakelsen er individuell og kan ikke deles med andre. Gode rabatter for flere fra samme bedrift. Du beholder tilgang til kurset online i 4 måneder, og har dermed muligheten til å ta igjen tapt undervisning om du ikke skulle ha anledning til å følge undervisningen hver uke.

Image of two young businessmen using touchpad at meeting
Hva du får ved å delta på kurset:

– Både personlig og profesjonell utvikling!

– Du får lære praktiske og nyttige teknikker som du kan ta i bruk umiddelbart i din daglige praksis!

Du får et kurs som er utviklet av høyt kvalifiserte eksperter i positiv psykologi. 5 av 7 underviser på masternivå på Universitet, Høyskole eller Business School!

Du får vitenskapelig forskning omgjort til lett forståelig hverdagsspråk!

Beautiful female with natural makeup in isolation
Hvem passer kurset for?

Kursets hovedmålgruppe er LEDERE, COACHER, HR-ANSATTE, KONSULENTER m.fl. Kurset passer imidlertid også for alle som jobber med mennesker og som ønsker å lære om den nye positive psykologien, – og hvordan man konkret iverksetter positive tiltak i eget, andres eller en organisasjon’s liv!

Kurset passer for de som har lyst og interesse for å lære seg noen konkrete og praktiske verktøy for å skape positiv endring i eget, andres, i team og i organisasjoner’s liv.

Om innholdet i kurset:
shutterstock_275929943
Uke 1 – Om positiv psykologi og styrker. Mindfullness for ledere

Om positiv psykologi og praktisk utøvelse i eget, dine medarbeideres, kunder eller klienters hverdag.
Signaturstyrker. Hvordan finne og spille på egne og andres styrker.

Bruk av mindfullness for å forbedre business ferdigheter.

shutterstock_104304029
Uke 2 – Lykke, optimisme og flow

Optimisme og lykke kan læres!
Lær enkle teknikker som du og dine klienter kan ta i bruk umiddelbart!
Og hvordan du kan bruke Flow som navigasjon i eget- og arbeids-liv!

shutterstock_177880325
Uke 3 – Positivt lederskap

I disse leksjonene lærer du om positivt lederskap, mestring og relasjoner og hvordan du kan legge til rette for clicking på arb.plassen, -som fremmer kreativitet og et godt arbeidsmiljø.

medical_110001524-011314int
Uke 4 – Hjernen og læring. Indre motivasjon

Hvordan fungerer hjernen og sinnet ifht læring, motivasjon og ytelse? Få kunnskap om den siste spennende hjerneforskningen og teorier om læring og motivasjon. Lær hvorfor og hvordan positiv psykologi er så viktig i  arbeidslivet! -samt i eget liv!

Lær om indre motivasjon!

shutterstock_141032806
Uke 5 – Positiv coaching, overtalelses- og innflytelsesferdigheter

Hvordan bruke positiv psykologi i coaching.
Hvordan coache for å øke resiliens.
Å jobbe med en ledergruppe- gruppecoaching.

Overtalelses- og inflytelses- ferdigheter.

shutterstock_189615836
Uke 6 – Positive Organisasjoner

Lær om Positive Organisasjoner og hvordan du kan legge til rette for Thrive på jobben.

HVA VÅRE TIDLIGERE KURSDELTAKERE SIER OM KURSENE VÅRE:

Oppstartsdato og pris:

Neste CEPP kurs blir satt opp høsten 2019 og varer i 6 uker
Normalpris for tilsvarende kurs er kr. 15.990,-

NÅ: KUN  kr. 5.990,-

Påmelding skjer ved å sende en mail til post@positivechange.no

Rabatt for flere deltakere fra samme bedrift (ta kontakt). Mulighet for å dele opp betalingen i to.

badge
cepp-sm

Etter fullført kurs får du tilsendt

Certificate of Executive Positive Psycology – CEPP™.

Kursbrosjyre