Positive Change arrangerer kurs/utdanning,  seminarer,
workshops, foredrag og  konsulent-tjenester.

All kunnskap som Positive Change formidler, skal være basert og forankret i ny og aktuell vitenskapelig forskning,- enten fra egen eller framtredende forskeres forskning innen de respektive fagfeltene.

Positive Change henter og forankrer sin kunnskap fra nyeste og mest aktuelle forskning innen positiv psykologi, kognisjons- og motivasjons-forskning, ledelse, hjerneforskning og nevrovitenskap, pedagogikk m.m.

En av Positive Change’s styrker er evnen til å omforme forskning til enkel og lett forståelig hverdagsspråk, kombinert med utforming og formidling av enkle og konkrete teknikker for å iverksette endring.  Enten det er i individet, i coaching, i teamet, eller i organisasjonen.

Ønsker du å få et skreddersydd foredrag, kurs, seminar, bistand i en endrings- eller utviklingsprosess, leder- eller medarbeiderutvikling, eller ledercoaching i din bedrift innen Positive Change sine temaer, ta kontakt på post@positivechange.no Du forteller dine behov, vi utformer deretter et skreddersydd opplegg.

Positive Change’s visjon og grunnlag er å bidra til reell positiv endring enten i mennesker’s eller bedrifters liv og hverdag!

Eier og grunder av Positive Change Norge og International er Merethe Drønnen, Ph.D., som har en doktorgrad i ledelse og positiv psykologi fra School of Business and Leadership, Regent University, U.S.A.  I tillegg er hun Cand.Paed. fra Universitetet i Oslo.; et 6,5 års fulltidsstudium i pedagogikk og psykologi med spesialisering innen Undervisning, Utvikling og Ledelse og har flere fag fra Handelshøyskolen BI.

Merethe har de siste to år jobbet som associate professor i Pedagogikk ved Høgskolen i Volda, hvor hun blant annet underviste for masterstudenter i ledelse, motivasjon og læring. Siden august 16 jobber Merethe som managing director/faglig ansvarlig og underviser i Positive Change, og jobber deltid som ass.professor. Hun har tidligere jobbet åtte år som personalsjef og 6 år som pedagogisk-psykologisk rådgiver.

Merethe har i en årrekke vært både  foredragsholder og arrangør for flere konferanser og seminarer innen ledelse, motivasjon og utvikling. Hennes passion og drivkraft er å bidra til at både mennesker og organisasjoner ser og gjør noe med sine muligheter og styrker til å skape positiv endring i eget og bedriftens liv!

Gjennom sine studier og arbeid har Merethe lang erfaring fra å jobbe med mennesker og utviklingsarbeid, både på individ-, ledelses-, team- og organisasjons-nivå. Merethe er også forfatter av boken PowerUP!  som omhandler hvordan man fjerner begrensende tankemønstre slik at en igjen kan tenke kraftfulle tanker om seg selv og sine muligheter.

Associated partners
porfil_0000_paula

Dr. Paula Robinson

Ph.D. i Positiv Psykologi. Eier og leder av The Positive Psychology Institute i Australia

porfil_0001_nina

Nina Hanssen

Grunder, forfatter,  journalist, foredragsholder og Flow-ekspert

porfil_0002_gudrun

Gudrun Snorradottir

Executive ACC Coach, HR konsulent, foredragsholder, Positiv Psykologi fasiltator

fatemi-300x300

Dr. Sayyed Mohsen Fatemi

Ph.D. i psykologi. post-doctor i positiv psykologi Harvard university, U.S.A., keynote taler på internasjonale konferanser, forfatter

frans-profil-667x667

Dr. Frans Ørsted Andersen

Psykolog, Ph.D., Associate professor, forsker, underviser i masterstudiet i positiv psykologi ved Århus Unversitetet, DK, forfatter, foredragsholder

Louisa-Jewell-WEB-3

Louisa Jewell

MAPP, forfatter, foredragsholder, leder av Canadian Positive Psychology Association

CSR

Positive Change ønsker å bidra økonomisk til at vanskeligstilte skal  få mulighet til et bedre liv, og vil gi omtrent 10% av firmaets overskudd til dette formålet. Så når du kjøper kurs fra Positive Change er du samtidig med og støtter at andre får en bedre hverdag.