Nyhet i Norge!
DAGSKURS OG SERTIFISERINGSKURS I POSITIV PSYKOLOGI
For Ledere, HR-ansatte, Coacher, Konsulenter m.fl.


10.FEBRUAR 2020, OSLO

kl 09:30- 15:30

Nasjonalteateret konferansesenter
Haakon VII’s gate 9


Lær å bruke forskningsbasert positiv psykologi overfor ansatte, i endringsprosesser, i coaching, og ledelse av grupper og organisasjoner!

Finn og mobiliser ditt eget, dine medarbeideres eller klienters styrker og potensiale.

Lær å bygge positive holdninger og optimisme.

Lær å utvikle engasjement og positivt klima!

KURSLEDER

Merethe-profil-667x501
Dr. Merethe Drønnen-KURSLEDER
Ph.D. i Positiv Psykologi og Ledelse. Internasjonal Keynote speaker. Eier, leder, og underviser Positive Change Norge og International. Deltids ass.professor i motivasjon, læring og ledelse. Motivator, forfatter.

Dr. Merethe Drønnen er keynote speaker, sist på the 17th World Summit of Positive Psychology and Psychotherapy May 1-3 2017, Toronto, Canada. Hun har jobbet som førsteamanuensis ved Høyskolen i Volda og undervist i motivasjon, utviklingspsykologi, læring og ledelse. Siden august 16 jobber Merethe i stilling som Managing Director/ faglig ansvarlig og underviser hos Positive Change, mens hun jobber deltid som ass.professor. Merethe har en doktorgrad i positiv psykologi og ledelse fra School of Business and Leadership, Regent University, Virginia Beach, U.S.A. I tillegg er hun utdannet Cand.Paed., et 6,5 års fulltidsstudium i pedagogikk, psykologi og ledelse fra Universitetet i Oslo, samt har Bedriftsutvikling fra Handelshøyskolen BI.

Merethe har jobbet mange år som personalsjef og pedagogisk-psykologisk rådgiver, og har vært en taler og arrangør av mange konferanser innen temaene ledelse, motivasjon og utvikling. Hun har også talt og presentert forskning på flere internasjonale konferanser innen positiv psykologi.

Merethes store passion er å hjelpe mennesker og organisasjoner til å finne sine styrker og å være fasilitator til at de får en reell positiv endring.

Merethe er også forfatter av boken PowerUP!, som handler om å fjerne begrensende tankemønstre slik at mennesker kan tenke kraftfulle tanker om seg selv og sine muligheter.

Fra Media

Hva våre tidligere kursdeltakere sier om Positiv Psykologi-kursene til Positive Change:

«Jeg er kjempefornøyd med kurset! Dette kurset passer helt perfekt inn i verktøykassa mi».

Salgssjef, høst 2015.

«Jeg synes kurset er helt fantastisk, og gleder meg til hver ny forelesing!» 

Jurist, høst 2015

«Engasjerte og kompetente foredragsholdere. Jeg er godt fornøyd og ønsker å fordype meg enda mer innen positiv psykologi».

Kursdeltaker, høst 2015

«Jeg er veldig fornøyd med kurset! og jeg har kunnet ta i bruk mye av det jeg har lært umiddelbart!»

Coach, høst 2015

«Veldig bra at kurset var twistet på den måten at; selv om kursholderene prata om det personlige liv eller i jobb sammenheng så kunne man sette det inn i det motsatte.. Altså: det personlige til jobb og jobb til det personlige. GENIALT! Det gjør kurset også til noe for alle!!».

Kursdeltaker, høst 2015

«Veldig bra at alt er forskningsbasert. Veldig bra at det er folk som virkelig KAN dette og brenner for det!»

Kursdeltaker, høst 2015


Hva er positiv psykologi?

Positiv psykologi skiller seg fra andre selvhjelps-teknikker ved at den er forskningsbasert og dermed vitenskapelig bevist!


Beautiful female with natural makeup in isolation
Dagskurs og Sertifiseringskurs

Dagskurset avholdes i Oslo den 10. februar 2020
Dagskurset kan taes som selvstendig modul.

Ønsker du i tillegg å bli sertifisert som CEPP; Certificate of Executive Positive Psychology kan du ta to tilleggsmoduler online i etterkant.

Sertifiseringskurset består av 2 ekstra online-moduler med undervisning som du kan ta når det passer deg, men innen 3 mnd.

Sertifiseringskurset består av to moduler hvor temaene som er berørt på dagskurset blir grundigere gjennomgått.  Modulene består av undervisning og refleksjonsoppgaver samt konkrete verktøy som du umiddelbart kan ta i bruk i din arbeidshverdag; overfor deg selv, dine ansatte og klienter. Ingen innleveringer nødvendig.

Etter fullført sertifiseringskurs får du tilsendt Certificate of Executive  Positive Psycology- CEPP™.

Kursdeltakelsen er individuell og kan ikke deles med andre. Du beholder tilgang til kursmodulene online i 4 måneder, og har dermed muligheten til å ta igjen tapt undervisning om du ikke skulle ha anledning til å følge undervisningen.

Image of two young businessmen using touchpad at meeting
Hva du får ved å delta på kurset:
  • Både personlig og profesjonell utvikling!
  • Du får lære praktiske og nyttige teknikker som du kan ta i bruk umiddelbart i din daglige praksis!
  •  Du får et kurs som er utviklet av høyt kvalifiserte ekspert i positiv psykologi.

Du får vitenskapelig forskning omgjort til lett forståelig hverdagsspråk!

Image of pretty businesswoman looking at camera
Hvem passer kurset for?

Kursets hovedmålgruppe er LEDERE, COACHER, HR-ANSATTE,  KONSULENTER m.fl. Kurset passer imidlertid også for alle som jobber med mennesker og som ønsker å lære om den nye positive psykologien,- og hvordan man konkret iverksetter positive tiltak i eget, andres, i team og i organisasjoner’s liv.

Kurset passer for de som har lyst og interesse for å lære seg noen konkrete og praktiske verktøy for å skape positiv endring i eget, andres, i team og i organisasjoner’s liv.

OM INNHOLDET I KURSET

shutterstock_275929943
Om positiv psykologi, styrker, engasjement og klima.

Om positiv psykologi og praktisk utøvelse i eget, dine medarbeideres, kunder eller klienters hverdag.

Signaturstyrker. Hvordan finne og spille på egne og andres styrker.

Lær å bygge positive holdninger og optimisme!

Lær å utvikle engasjement og positivt klima!

shutterstock_177880325
Positivt psykologi i lederskap, coaching og arbeidskultur

Du lærer du om hvordan bruke forskningsbasert positiv psykologi overfor ansatte, i endringsprosesser, i caoching og i ledelse av grupper og organisasjoner.

Lær om positivt lederskap, mestring og relasjoner og hvordan du fremmer kreativitet og et godt arbeidsmiljø.

Lær om Positive Organisasjoner og hvordan du kan legge til rette for Thrive og optimal fungering på jobben.

shutterstock_189615836
Program Dagskurs

09:30-10:30. Velkommen. Info og praktiske opplysninger. Om positiv Psykologi. Lær å bruke forskningsbasert positiv psykologi overfor ansatte, i endringsprosesser, i coaching og i ledelse av grupper og organisasjoner.

10:45- 12:30. Finn og mobiliser ditt eget, dine medarbeideres eller klienters styrker og potensiale.

12:30-13:30. Lunsj (ikke inkludert, men kan kjøpes på stedet).

13:30-14:30.  Lær å utvikle engasjement og positivt klima

14:45-15:30. Forts. av temaene ovenfor.

Programmet vil ikke nødvendigvis bli fulgt kronologisk.

PRIS OG PÅMELDING

NB! Begrenset med plasser!

Dagskurs i Oslo: 2.995,-
Sertifiseringskurs CEPP (inkl dagskurset) 5.995,-

cepp-sm

Etter fullført sertifiseringskurs får du tilsendt

Certificate of Executive Positive Psycology – CEPP™.

ANDRE KURS

Onlinekurs i PositiveBrainChange starter 17. oktober 2019

Les mer!

Confex kjører to nye kurs med Positiv Psykologi i Ledelse høsten 2019 i Oslo

Informasjon og påmelding!

POSITIVE CHANGE BLOGG