[custom-facebook-feed]

Hvorfor skal du som leder fokusere på å bygge Positive Emosjoner på arbeidsplassen?

Hvorfor skal du som leder fokusere på å bygge Positive Emosjoner på arbeidsplassen?

Forskning har nå vist at Positive Emosjoner gjør mer for oss enn bare å få oss til å føle oss god. De har også vidtgående implikasjoner for både psykologisk, sosial og fysisk well-being.

Positive emosjoner utvider menneskers oppmerksomhet og tenkning, og gjør oss i stand til å dra fra flere høyere-grads tankeprosesser, produserer relasjonell intimitet mellom mennesker, har evnen til å viske ut spor av tilstedværende negative emosjoner og øker resiliens. I tillegg vil positive emosjoner fremme personlig vekst i individet.

Alt dette betyr at det å jobbe for å lage arenaer og bygge positive emosjoner på arbeidsplassen gir stor gevinst! Både for ansattes personlige liv,-men også får bedriftens! Fornøyde medarbeidere som trives på arbeidsplassen er gull verdt for arbeidsgiver.

Visste du også at forskning har funnet en sammenheng mellom høyt- og lavt- presterende team i arbeidslivet og hvor ofte de følte positive emosjoner på arbeidsplassen? (Høyt-presterende team var definert som de som skåret høyere på fortjeneste, kundetilfredshet og overordnet, kollega og underordnede’s evalueringer).

Hvor de høyt-presterende teamene hadde en 6:1 ratio på positive emosjoner mens de lavt-presterende teamene hadde en ratio på 1:1? Det vil si at det er funnet en sammenheng- og den er forskningsbasert- mellom team som produserer godt ifht å skape inntjening for bedriften, fornøyde kunder, ledere og medarbeidere og grad av positive emosjoner på arbeidsplassen. Og når en vet at en kan lære å skape og legge til rette for mer av positive emosjoner,- både i eget og bedriftens liv- er det  kjempespennende.- Ikke sant?

Merethe Drønnen
post@positivechange.no
No Comments

Post a Comment