Badge-ny-webside-norsk
Visste du at:

  • Bare 20% av arbeidsmassen er aktivt engasjert på arbeidet?

  • 80% av hele arbeidsstokken produserer 31 % mindre enn hva de er kapable av?

  • Uengasjerte medarbeidere er koblet til et 37% høyere fravær og 18 % lavere produktivitet?

  • Bedrifter med lavt engasjerte medarbeidere hadde 16 % lavere fortjeneste!

Få kunnskap fra Positiv Psykologi og lær hvordan endre på det!
Nytt kurs!
2- DAGERS ONLINE KURS  I POSITIV PSYKOLOGI I LEDELSE
For Ledere, HR-ansatte, Coacher, Konsulenter m.fl.


13.- 14. MARS 2024- ONLINE

kl 09:00- 15:30

 


Lær å bruke forskningsbasert positiv psykologi overfor ansatte, i endringsprosesser, i coaching, og ledelse av grupper og organisasjoner!

Finn og mobiliser ditt eget, dine medarbeideres eller klienters styrker og potensiale.

Lær å utvikle engasjement og positivt klima!

Lær å bygge positive holdninger og positivisme.

Lær fra Google, Microsoft og Disney som har bygget inn Positiv Psykologi teknikker i sine bedriftskulturer.

Lær hvordan skape vinn-vinn-situasjoner for både ledelse og medarbeidere ved bruk av forskningsbasert positiv psykologi

KURSLEDER

Merethe-profil-667x501
Dr. Merethe Drønnen-KURSLEDER
Ph.D. i Positiv Psykologi og Ledelse og Førsteamanuensis ved Handelshøyskolen, Universitetet i Tromsø. Internasjonal Keynote speaker. Forfatter av boken Positivt Lederskap (Gyldendal Akademisk, 2020). Eier, leder, og underviser Positive Change Norge og International. Motivator, inspirator.

Dr. Merethe Drønnen er også internasjonal keynote speaker, sist på the 17th World Summit of Positive Psychology and Psychotherapy May 1-3 2017, Toronto, Canada.

Hun jobber nå som førsteamanuensis ved Handelshøyskolen, Universitetet i Tromsø og har tidligere jobbet som førsteamanuensis ved Høyskolen i Volda. Hun er også ofte innleid foreleser hos NTNU.

Hennes spisskompetanse er ledelse, læring, motivasjon og positiv psykologi. Siden august 16 har Merethe jobbet i stilling som Managing Director/ faglig ansvarlig og underviser hos Positive Change.

Merethe har en doktorgrad i positiv psykologi og ledelse fra School of Business and Leadership, Regent University, Virginia Beach, U.S.A. I tillegg er hun utdannet Cand.Paed., et 6,5 års fulltidsstudium i pedagogikk, psykologi og ledelse fra Universitetet i Oslo, samt har Bedriftsutvikling fra Handelshøyskolen BI.

Merethe har jobbet mange år som personalsjef, førsteamanuensis, konsulent og pedagogisk-psykologisk rådgiver, og har vært en taler og arrangør av mange konferanser innen temaene ledelse, motivasjon og utvikling. Hun har også talt og presentert forskning på  internasjonale konferanser innen positiv psykologi; blant annet i Budapest, Orlando, Oxford, Amsterdam, Angers m.fl..

Merethes store passion er å hjelpe mennesker og organisasjoner til å finne sine styrker og å være fasilitator til at de får en reell positiv endring.

Merethe er i tillegg til å være forfatter av boken Positivt Lederskap (Gyldendal Akademisk, 2020) også forfatter av boken PowerUP!, som handler om å fjerne begrensende tankemønstre slik at mennesker kan tenke kraftfulle tanker om seg selv og sine muligheter. Boken Positivt Lederskap er på pensumlister på NTNU Trondheims mastergrad i organisasjon og ledelse, i tillegg til å være pensum også ved andre universitet.

Fra Media

Hva våre tidligere kursdeltakere sier om Positiv Psykologi-kursene til Positive Change:

«Jeg er kjempefornøyd med kurset! Dette kurset passer helt perfekt inn i verktøykassa mi».

Salgssjef, høst 2015.

«Jeg synes kurset er helt fantastisk, og gleder meg til hver ny forelesing!» 

Jurist, høst 2015

«Engasjerte og kompetente foredragsholdere. Jeg er godt fornøyd og ønsker å fordype meg enda mer innen positiv psykologi».

Kursdeltaker, høst 2015

«Jeg er veldig fornøyd med kurset! og jeg har kunnet ta i bruk mye av det jeg har lært umiddelbart!»

Coach, høst 2015

«Veldig bra at kurset var twistet på den måten at; selv om kursholderene prata om det personlige liv eller i jobb sammenheng så kunne man sette det inn i det motsatte.. Altså: det personlige til jobb og jobb til det personlige. GENIALT! Det gjør kurset også til noe for alle!!».

Kursdeltaker, høst 2015

«Veldig bra at alt er forskningsbasert. Veldig bra at det er folk som virkelig KAN dette og brenner for det!»

Kursdeltaker, høst 2015


Hva er positiv psykologi?

Positiv psykologi skiller seg fra andre selvhjelps-teknikker ved at den er forskningsbasert og dermed vitenskapelig bevist!


Beautiful female with natural makeup in isolation
2-dagerskurs og Sertifiseringskurs

2 Dagers- live online kurs avholdes  13.-14.mars 2024.
2-dagerskurset kan taes som selvstendig modul.

Ønsker du i tillegg å bli sertifisert som CEPP; Certificate of Executive Positive Psychology kan du ta en live online tilleggsmodul

den 3. april 2024.

Sertifiseringskurset består av dybdekunnskap, grundigere gjennomgått.  Ingen innleveringer nødvendig. Les mer på www.positivechangeinternational.com

Etter fullført sertifiseringskurs får du tilsendt Certificate of Executive  Positive Psycology- CEPP™.

Kursdeltakelsen er individuell og kan ikke deles med andre.

Image of two young businessmen using touchpad at meeting
Hva du får ved å delta på kurset:

Både personlig og profesjonell utvikling!

Du får lære praktiske og nyttige teknikker som du kan ta i bruk umiddelbart i din daglige praksis!

Du får et kurs som er utviklet av høyt kvalifiserte ekspert i positiv psykologi.

Du får vitenskapelig forskning omgjort til lett forståelig hverdagsspråk!

Les mer om Positiv Psykologi i intervjuet med foredragsholder i Ledernytt her; Ledernytt

Lær mer om hvordan Positiv Psykologi vises igjen på bunnlinjen i kommentarartikkelen i Magma her: Positivt Lederskap. Ledelse som vises igjen på bunnlinjen.

Image of pretty businesswoman looking at camera
Hvem passer kurset for?

Kursets hovedmålgruppe er LEDERE, COACHER, HR-ANSATTE,  KONSULENTER m.fl.

Kurset passer imidlertid også for alle som jobber med mennesker og som ønsker å lære om den nye positive psykologien,- og hvordan man konkret iverksetter positive tiltak i eget, andres, i team og i organisasjoner’s liv.

Kurset passer for de som har lyst og interesse for å lære seg noen konkrete og praktiske verktøy for å skape positiv endring i eget, andres, i team og i organisasjoner’s liv.

OM INNHOLDET I KURSET

shutterstock_275929943
Om positiv psykologi, styrker, engasjement og klima.

Om positiv psykologi og praktisk utøvelse i eget, dine medarbeideres, kunder eller klienters hverdag.

Signaturstyrker. Hvordan finne og spille på egne og andres styrker.

Lær å bygge positive holdninger og optimisme!

Lær å utvikle engasjement og positivt klima!

Få forskningsbasert kunnskap fra den nye positive psykologien om hvordan du som leder kan skape en positiv kultur som fostrer engasjement og trivsel, forbedrer relasjoner og utvikler team. Som igjen fremmer indre motivasjon go gir bedrifter økt produktivitet som vises igjen på bunnlinjen.

shutterstock_177880325
Positivt psykologi i lederskap, coaching og arbeidskultur

Innføring av positiv psykologi på arbeidsplassen har vist seg å påvirke innovasjon, kundetilfredshet, produktivitet, kvalitet og fortjeneste på arbeidsplassen.

Du lærer du om hvordan bruke forskningsbasert positiv psykologi overfor ansatte, i endringsprosesser, i caoching og i ledelse av grupper og organisasjoner.

Lær om positivt lederskap, mestring og relasjoner og hvordan du fremmer kreativitet og et godt arbeidsmiljø.

Lær om Positive Organisasjoner og hvordan du kan legge til rette for Thrive og optimal fungering på jobben.

shutterstock_189615836
Program

DAG 1:
09:00 Velkommen!
09:35 Hva er positiv psykologi og positivt lederskap?
10:30 Pause
10:45 Hva sier forskningen?
11:30 Lunsj
12:30 Hvordan ledere kan skape arbeidsengasjement som gir resultater på bunnlinjen. Lær å bygge positive holdninger og optimisme. Hvordan legge grunnlaget for thriving i organisasjoner.
13:45 Pause
14:00 forts. Hvordan ledere kan skape arbeidsengasjement som gir resultater på bunnlinjen. Lær å bygge positive holdninger og optimisme. Hvordan legge grunnlaget for thriving i organisasjoner.
15:30 Takk for i dag!

DAG 2:
09:00 Velkommen!
09:05 Hvordan finne dine egne styrker som leder. Hvordan finne og bruke dine ansattes styrker.
10:15 Pause
10:30 Styrker, relasjoner, mening og økte prestasjoner
11:30 Lunsj
12:30 Lær teknikker du kan bruke på arbeidsplassen
13:45 Sammenhengen mellom organisasjonens interne kommunikasjon og organisjonens resultater.
Appreciative Inquiry.
14:30 Pause
14:45 Oppsummering og spørsmål
15:30 Takk for i dag!

PRIS OG PÅMELDING

NB! Begrenset med plasser!

2 dagers live online kurs: 5999,-
Sertifiseringskurs CEPP (inkl dagskurset) 11.999,-

cepp-sm

Etter fullført sertifiseringskurs får du tilsendt

Certificate of Executive Positive Psycology – CEPP™.

ANDRE KURS

Onlinekurs i PositiveBrainChange blir satt opp i 2025. Følg med på nettsiden for dato oppstart kurs.

Les mer!

Vi  kjører privatkurs for bedrifter i Positiv psykologi i ledelse -ta kontakt for innleie av Merethe Drønnen.

Informasjon og påmelding!

POSITIVE CHANGE BLOGG