[layerslider_vc id=»1″]
VIL DU LÆRE POSITIVE BRAIN CHANGE™ METODEN?
TA KONTROLL OVER DITT LIV OG RESULTATER!

 

LÆR Å PROGRAMMERE DIN HJERNE FOR POSITIV OG VEDVARENDE ENDRING I DITT LIV

 

12-UKERS LIVE VIRTUELT MENTORING PROGRAM

 

BASERT PÅ VITENSKAPELIG FORSKNING!

HVA VÅRE TIDLIGERE KURSDELTAKERE SIER OM KURSENE VÅRE:

  • Ved å utnytte nyeste forskning innen neuroscience og hjernens plastisitet, kan DU ta grep for å skape deg et nytt liv!

 

  • Lær å forstå hvorfor hjernen din forårsaker deg til å handle på den måten du i dag gjør

 

  • Endre din ubevisste programmering fra å nå nåværende resultater, til å nå de resultatene du virkelig ønsker

 

  • Lær hvordan du kan bygge nye psykologiske og mentale resursser i ditt liv!

ENDRE DIN HJERNE- ENDRE DITT LIV!

Nevroplastisitet er sinnets evne til å endre hjernen.

Nyere forskning innen neuroscience reverserer tidligere antatte vitenskapelige dogma om at antall hjerneceller og fungering er gitt og statisk. I dag vet vi at hjernen er i stand til å fornye seg og at der er sterke to-veis forbindelser mellom sinnet og hjernen.

Tanker kan bli fysiske substanser i hjernen, og hvordan vi handler på omstendighetene i livet vårt har en enorm innflytelse på vår mentale og fysiske helse!

Spennende ny forskning har også vist at der ikke er en onewaystreet fra gener til hjerne til atferd. Vår egen atferd avhenger av, og produserer feedback til, vår hjerne.

Endringer i hjernen og andre kroppslige organ kan også påvirke hvordan mønstre av gener kommer til uttrykk. Det at hjernen er formbar og tilpasningsdyktig gir håp for oss alle.

Du kan gjennom en bevisst innsats ta kontroll over tankene og følelsene dine og endre kjemien og programmeringen av din egen hjerne.

De koblingene du allerede har i din hjerne kontrollerer dine reaksjoner, emosjoner, atferd og din generelle trivsel.

Og de gode nyhetene er at du kan endre dem!

Du kan lære hjernen din til å bli mer positiv, ta kontroll over stress, forstå, avdekke og fjerne mentale og emosjonelle begrensninger som har holdt deg tilbake, og dermed ta kontroll over ditt liv og «upgrade and wire yourself for positive change»!

ER DU KLAR  FOR EN REELL POSITIV ENDRING AV LIVET DITT?

HAR DU PRØVD ALT?

Du har slukt alt av selv-hjelps bøker, prøvd affirmasjoner hver dag, lyttet til undervisning. Og når entusiasmen har gitt seg, så detter du tilbake til gamle vaner og gamle tanker? Og du lurer på hvordan du kan omprogrammere hjernen din på en sånn måte at du kan få en varig endring i livet ditt?

Da trenger du kunnskap om neuroscience og positiv psykologi og forskningsbasert kunnskap om hvordan reell læring og endring egentlig skjer. Du trenger å lære fra noen som har faglig kompetanse på feltet, og som har kunnskap om læring, hvordan hjernen virker, og hvordan en reell endring av tanker og atferd egentlig skjer, og hva du konkret må gjøre steg for steg.

Ønsker du det, og ønsker du mentor-hjelp uke for uke for å bli geiledet gjennom din endringsprosess, er det 12 ukers virtuelle mentoring programmet noe for deg! Du blir gjennom de virtuelle live-sendingene annenhver uke, personlig guidet gjennom din egen utviklingsreise, hvor du blir bevisst dine egne styrker, lærer deg hvordan du kan øke din optimisme og lykke, lære deg et growth mindset, mindfullness, lære deg om hvordan tanker og følelser virker inn på 300 prosesser i kroppen din og mye mer. Lær hvordan ta kontroll over hjernen og sinnet og følelsene dine, og få personlig vekst og ett bedre liv!

Dette er et konkret og praktisk rettet kurs, hvor fokuset er deg, og hvor du i tillegg til å bli personlig guidet gjennom live-sendinger, får presentert konkrete lettfattelige teknikker og vitenskapelige forskning fra områder som positiv psykologi, nevrovitenskap, pedagogikk m.fl. Forskningen og teknikkene blir presentert på en enkel og lettfattelig måte, slik at du konkret kan ta i bruke kunnskapen og teknikkene i eget liv ganske så umiddelbart.

Business woman in orange shirt standing near the window and talking at phone in office
12 UKERS VIRTUELT MENTORING PROGRAM – POSITIVE BRAIN CHANGE ™

PROGRAM

UKE 1 – LIVE VIRTUELL SENDING
TEMA: HVORDAN OMPROGRAMMERE HJERNEN OG NÅ NYE MÅL

De koblingene du allerede har i din hjerne kontrollerer dine reaksjoner, emosjoner, atferd og hvilke mål du i dag når.  Og de gode nyhetene er at du gjennom en bevisst innsats kan ta kontroll over tankene og følelsene dine og endre kjemien og programmeringen av din egen hjerne slik at du kan nå nye mål i livet ditt! Her fokuserer vi på å sette nye mål, avdekke tanker som hindrer oss å nå dette målet, og omprogrammere hjernen til ny vekst.  Lær hvordan og bli guidet gjennom ved hjelp av konkrete og personlige utviklingsverktøy.

UKE 2

Vi jobber individuelt med egen utviklingsprosess. Den som vil, deler erfaringer og positive øyeblikk med de andre gjennom den lukkede Facebook-gruppen.

UKE 3 – LIVE VIRTUELL SENDING
TEMA: OPTIMISME OG LYKKE KAN LÆRES

Vet du at optimisme og lykke kan læres? Lytt til undervisning om nyeste forskning fra positiv psykologi og nevrovitenskap, og bli personlig guidet gjennom live virtuell mentoring på teknikker om hvordan du kan omprogrammere hjernen din til å tenke mer positivt og optimistisk, samt øke ditt lykkenivå.

Uke 4

Vi jobber individuelt med vår egen utviklingsprosess. Den som vil, deler erfaringer og positive øyeblikk med de andre gjennom den lukkede Facebook-gruppen.

UKE 5 – LIVE VIRTUELL SENDING
TEMA: KONKRETE POSITIV PSYKOLOGI TEKNIKKER FOR Å ØKE PERSONLIG VEKST

Besøk av Fredrike Bannink som snakker om og fra sin egen bok «201 Positive Psychology Applications. Promoting well-being in individuals and communities» og gir dere konkrete positiv psykologi kartlegginger og verktøy til bruk for egen vekst.

UKE 6

Vi jobber individuelt med egen utviklingsprosess. Den som vil, deler erfaringer og positive øyeblikk med de andre gjennom den lukkede Facebook-gruppen.

UKE 7 – LIVE VIRTUELL SENDING
TEMA: GROWTH OG FIXED MINDSET

Din underliggende oppfatning om læring og intelligens henger sammen med om du har et fixed eller et growth mindset. Som igjen påvirker dine prestasjoner og hva du oppnår i livet. Der er funnet vitenskapelige sammenhenger mellom de som har et growth mindset og høyere prestasjoner. Lær forskningsbaserte konkrete teknikker om hvordan du kan utvikle et growth mindset i ditt liv, slik at du kan øke din motivasjon og dine prestasjoner på en rekke områder i ditt liv.

UKE 8

Vi jobber individuelt med egen utviklingsprosess. Den som vil, deler erfaringer og positive øyeblikk med de andre gjennom den lukkede Facebook-gruppen.

UKE 9 – LIVE VIRTUELL SENDING
TEMA: MINDFULLNESS

Forskning har vist at utøvelse mindfullness påvirker hjernen positivt, minsker stress, øker immunforsvaret, øker oppmerksomheten og fokus, gir lavere blodtrykk, mindre depresjon, økt resiliens og mange flere positive fordeler. Hva er mindfullness og hvorfor er det så viktig i dagens hektiske samfunn? Og hva kan mindfullness gjøre med kroppen, sinnet og hjernen? Lær hvorfor det er viktig å ta kontroll over kroppen, tankene og emosjonene og lær konkrete teknikker for å øke ditt fokus, konsentrasjon, glede og tilstedeværelse i eget liv.

UKE 10

Vi jobber individuelt med egen utviklingsprosess. Den som vil, deler erfaringer og positive øyeblikk med de andre gjennom den lukkede Facebook-gruppen.

UKE 11 – LIVE VIRTUELL SENDING
TEMA: SPRÅKET VÅRT FORMER VÅR VIRKELIGHET

Besøk av psykologiprofessor Dr.Fatemi. Harvard University. Han snakker om innholdet i sin bok The Psychological Power of Language og hvordan språket vi selv bruker i våre liv er med på å skape vår egen virkelighet!

UKE 12

Vi jobber individuelt med egen utviklingsprosess. Den som vil, deler erfaringer og positive øyeblikk med de andre gjennom den lukkede Facebook-gruppen.

DU FÅR:

 

  • 6 moduler med undervisning, faglig input og live mentoring fra høyt kvalifiserte foredragsholdere. Verdi kr 18.000,-
  • 6 opptak av samlingene med undervisning som du kan se om igjen så mange ganger du vil i løpet av ett år. Verdi kr 15.000,-
  • Skjema og kartleggingsmateriell til din personlige utvikling. Verdi kr 6000,-
  • Lukket Facebook-gruppe hvor du kan stille spørsmål underveis. Verdi kr 8000,-

Samlet verdi kr 47.000,-

 

Du får Positive Brain Change kurset til kun kr.12.990,-
Early Bird pris kun kr 8990,- ved påmelding før 20.01.2018

 

Mulighet for å dele opp betalingen i to eller tre like avdrag
Påmelding skjer ved å sende en mail til post@positivechange.no

Rabatt for grupper, ta kontakt.

*

BONUS 1.

Medlemsskap i en lukket FB-gruppe, hvor vi deler erfaringer og støtter hverandre.  Dette forumet er for å inspirere og motivere hverandre, bli kjent og nettverke, dele opplevelser gjennom kurset og få svar på spørsmål som måtte dukke opp underveis.

 

BONUS 2.

KJØPER DU KURSET FØR 07.01.2018 får du en gratis virtuell personlig coaching-samtale med Merethe Drønnen. Verdi kr 1800,-

 

Er du ikke fornøyd med kurset etter å ha deltatt på de to første ukene, får du pengene tilbake.
Det eneste vi ber om er en tilbakemelding på hvordan og hvorfor kurset ikke har innfridd sin
intensjon og sitt mål for deg.

Hva trenger jeg for å delta i det virtuelle mentoring programmet?

Alt du trenger er en pc og ett sett øretelefoner med mikrofon. De får du for rundt hundrelappen for de rimeligste.

Hvis jeg ikke kan delta live en gang, får jeg allikevel tilgang til kursinnholdet?

Ja, ikke noe problem. Alle live-sendingene vil bli tatt opp, og lagt inn i kursportalen etter hvert som de blir filmet. Du har tilgangen til kurset i ett helt år.

Hvordan fungerer det rent teknisk?

Hver livesending starter annenhver lørdag kl 11:00. Du får en egen innkalling til hver sending. Da trykker du bare på knappen i innkallingen og vips så er du inne i livesendingen. Det er frivillig om du vil delta med spørsmål i de virtuelle samlingene, og du kan velge å bare lytte til hva andre spør om. Du blir imidlertid bedt om å fylle ut kartlegginger og skjema til eget personlig bruk under livesendingene. Disse skal ikke sendes inn, men brukes i din egen utviklingsprosess.

Er der noe hjemmearbeid eller innsendinger som må bestås eller leveres inn i løpet av kurset?

Nei, kurset er lagt opp slik at du skal jobbe «live» under live-sendingene, og i valgfri grad jobbe videre med kartlegging og din egen utvikling i periodene imellom. Her er det din personlige utvikling som er i fokus, og den er privat.

Jeg sliter med depresjon og angst, og går til psykolog. Er dette kurset noe for meg?

Dette kurset er ikke terapi og kan ikke erstatte psykologisk behandling. Har du psykiske vansker og trenger behandling, bør du først få den behandlingen du trenger. Dette kurset gir teknikker for å endre «usunne tanker» hos ellers friske personer, og kan ikke erstatte terapi.

MØT VÅR KURSLEDER OG GJESTER

Disse  møter du i Positive Brain Change-programmet!

Merethe-profil-667x501
Dr. Merethe Drønnen-KURSLEDER
Ph.D. i Positiv Psykologi og Ledelse. Internasjonal Keynote speaker. Eier, leder, og underviser Positive Change Norge og International. Deltids ass.professor i motivasjon, læring og ledelse. Motivator, forfatter.

Dr. Merethe Drønnen er keynote speaker, sist på the 17th World Summit of Positive Psychology and Psychotherapy May 1-3 2017, Toronto, Canada. Hun har jobbet som førsteamanuensis ved Høyskolen i Volda og undervist i motivasjon, utviklingspsykologi, læring og ledelse. Siden august 16 jobber Merethe i stilling som Managing Director/ faglig ansvarlig og underviser hos Positive Change, mens hun jobber deltid som ass.professor. Merethe har en doktorgrad i positiv psykologi og ledelse fra School of Business and Leadership, Regent University, Virginia Beach, U.S.A. I tillegg er hun utdannet Cand.Paed., et 6,5 års fulltidsstudium i pedagogikk, psykologi og ledelse fra Universitetet i Oslo, samt har Bedriftsutvikling fra Handelshøyskolen BI.

Merethe har jobbet mange år som personalsjef og pedagogisk-psykologisk rådgiver, og har vært en taler og arrangør av mange konferanser innen temaene ledelse, motivasjon og utvikling. Hun har også talt og presentert forskning på flere internasjonale konferanser innen positiv psykologi.

Merethes store passion er å hjelpe mennesker og organisasjoner til å finne sine styrker og å være fasilitator til at de får en reell positiv endring.

Merethe er også forfatter av boken PowerUP!, som handler om å fjerne begrensende tankemønstre slik at mennesker kan tenke kraftfulle tanker om seg selv og sine muligheter.

Fra Media

Gjester

fatemi-300x300
Dr. Sayyed Mohsen Fatemi- GJEST
Ph.D. i Psykologi. Post-doctor i positiv psykologi ved det anerkjente Harvard University, U.S.A. Kjent keynote taler på internasjonale konferanser, forfatter.
dr. Bannink
Dr. Fredrike Bannink- GJEST
PhD i Psykologi,  Internasjonal Keynote speaker, utgiver av over 30 bøker. Eier, trener, coach, klinisk psykolog i egen praksis i Amsterdam.

LES MER

Dr. Sayyed Mohsen Fatemi, psykolog og Ph.D., University of British Columbia, 2003, Post Doctorate, Harvard University, 2009-2013, jobber i dag i avdelingen for psykologi på Harvard University og jobber med mindfulness og dens psykologiske implikasjoner for tverr-kulturell, klinisk og sosial psykologi.

Han er en ofte publisert forfatter i anerkjente akademiske tidsskrift og har vært Keynote foredragsholder/taler ved mange internasjonale konferanser.

Han bringer mindfulness inn i sin psykologiske og terapeutiske intervensjoner og har utført trenings og coaching program for kliniske utøvere, praktikere og ansatte i bedrifter i Nord-Amerika og Europa. Hans publikasjoner opptrer i Springer, Wiley, Cambridge University Press og Oxford University Press og anerkjente faglige tidsskrift som APA’s Journal of Theoretical and Philosophical Psychology.

I tillegg til å undervise på Harvard University, har han også undervist på avdeling for psykologi på University of British Columbia, Western Washington University, University of Massachusetts i Boston og University og Toronto.

Han forsker for tiden på kliniske implikasjoner av mindfulness for angst og stress mestring.

LES MER

Dr. Fredrike P. Bannink MDR er klinisk psykolog CBT, SFBT og PP trener og veileder. Hun er internasjonal keynote speaker og reiser rundt i hele verden og holder foredrag og forelesinger på Universitet og internasjonale konferanser.

Dr. Bannink har gitt ut over 30 bøker innen psykologi og bøkene hennes har vært oversatt internasjonalt til flere språk.

Hun har vært Chair EABCT SIG Positive CBT. Master of Dispute Resolution; International Full Certified ADR Mediator and Conflict Coach; Mediator Court of Amsterdam.

Fredrike er trener for Leger Uten Grenser sitt internasjonale mentale helse team.

Hun er eier av egen terapi, trenings, coaching og meditasjons praksis i Amsterdam.

Les mer om henne på www.fredrikebannink.com

 

OPPSTARTSDATO LØRDAG 10.03.2018
PRIS: kr.12.990,-

EARLYBIRD FØR 20.01.2018- KUN KR 8990,-!

Super-bonus ved påmelding før 07.01.2018- 1 gratis coachingtime!