Kurs for Ledere

 

 

GRAND-OSLO-15.MAI 2017

Positiv Psykologi er den nyeste og meget populære, empirisk beviste (vitenskapelig testet og bevist at det fungerer) kunnskapen om hva som får mennesker til å yte, trives, bli motiverte, produsere mer  og skaper vinn-vinn-situasjon for ledelse og ansatte. Forskning har vist at ledere som har implementert positiv lederskap på sin arbeidsplass har økt produktiviteten, engasjement og trivselen  for sine medarbeidere! Nøkkelen til å øke dette, er å få kunnskap om hva som får ut den indre motivasjonen, og hvordan trigge drivkraften i enkeltmennesker og team for å dra i samme retning for å nå organisasjonens mål! Ønsker du å lære dette, er dette introduksjonskurset for ledere noe for deg!

På dette kurset får du som Leder innføring i den forskningsbaserte positive psykologien, og får lære konkrete teknikker som du umiddelbart kan implementere i din lederrolle!

Lær:

  • hvordan du kan bruke forskningsbaserte Positiv Psykologi teknikker mot dine ansatte, gjennom organisasjonsendringer og i team!
  • Identifiser og lær hvordan du skal bruk ditt eget, dine ansattes og klienters styrker og potensiale!
  • Lær å bygge positive holdninger, glede og optimisme!
  • Lær  utvikle et positivt klima på arbeidsplassen!

Les gjerne mer om positiv psykologi på  www.positivechange.no sine nettsider.

Lær forskningsresultater forklart på en enkel måte og lær enkle teknikker fra Dr. Merethe Drønnen, Ph.D. i Organizational Leadership fra School of Business and Leadership, Regent University USA.

Merethe har sin Ph.D. i positiv psykologi og ledelse og er bl.a. keynote speaker på en verdenskongress i Positiv psykologi i Toronto 1.-3. Mai 2017. Hun er tidligere førsteamanuensis, personalsjef og pedagogisk-psykologisk rådgiver.

Positive Change har som kvalitetsstempel at all kunnskap som formidles er vitenskapelig forankret og testet ut, og altså forskningsmessig bevist at det fungerer. Alle som jobber for Positive Change har minimum masterutdanning, de fleste Ph.D., og er alle anerkjente personer innen sine respektive fagfelt.

Pris: 2995,-

PÅMELDING TIL post@positivechange.no