[custom-facebook-feed]

ENDRE DIN HJERNE- ENDRE DITT LIV!

ENDRE DIN HJERNE- ENDRE DITT LIV!

Nevroplastisitet er sinnets evne til å endre hjernen.

Nyere forskning innen neuroscience reverserer tidligere antatte vitenskapelige dogma om at antall hjerneceller og fungering er gitt og statisk. I dag vet vi at hjernen er i stand til å fornye seg og at der er sterke to-veis forbindelser mellom sinnet og hjernen.

Tanker kan bli fysiske substanser i hjernen, og hvordan vi handler på omstendighetene i livet vårt har en enorm innflytelse på vår mentale og fysiske helse!

Spennende ny forskning har også vist at der ikke er en onewaystreet fra gener til hjerne til atferd. Vår egen atferd avhenger av, og produserer feedback til, vår hjerne.

Endringer i hjernen og andre kroppslige organ kan også påvirke hvordan mønstre av gener kommer til uttrykk. Det at hjernen er formbar og tilpasningsdyktig gir håp for oss alle.

Du kan gjennom en bevisst innsats ta kontroll over tankene og følelsene dine og endre kjemien og programmeringen av din egen hjerne.

De koblingene du allerede har i din hjerne kontrollerer dine reaksjoner, emosjoner, atferd og din generelle trivsel.

Og de gode nyhetene er at du kan endre dem!

Du kan lære hjernen din til å bli mer positiv, ta kontroll over stress, forstå, avdekke og fjerne mentale og emosjonelle begrensninger som har holdt deg tilbake, og dermed ta kontroll over ditt liv og «upgrade and wire yourself for positive change»!

Merethe Drønnen
post@positivechange.no
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.